Södra Kungsvägen 82, 181 51 Lidingö

© 2018 Rödjares Elektriska AB

Exklusive moms

Inklusive moms

Debitering per timme

656 kr

820 kr

Fordons- och transportavgift på Lidingö, Danderyd och Täby

400 kr

500 kr

Fordons- och transportavgift övriga områden

632 kr

790 kr