top of page

Våra priser

Prislista

Exklusive moms

Inklusive moms

Inklusive moms, efter ROT-avdrag

Debitering per timme

716 kr

895 kr

626 kr

Fordons- och transportavgift

på Lidingö

400

500

Fordons- och transportavgift

Norrort

500

625

Fordons- och transportavgift

Stockholm och Söderort

700

875

Debitering per timme

Debitering per timme innebär att vi tar betalt per timme. Vi debiterar dig för den tid som gått åt till att utföra arbetet men också tid för materialbeställningar, transporter och eventuell annan administration. Vår minimidebitering är en timme och vår totala debitering baseras på hela eller halva timmar. Detta är det absolut vanligaste sättet att betala för våra tjänster. Du får en specificerad faktura där nedlagd tid och materialpriser tydligt framgår. 

Fast pris

I ett fast pris lämnar vi ett totalt pris för både arbete och material och det är fastställt innan arbetet sätter igång. Utifrån en specifikation över vad som skall göras lämnar vi en skriftlig offert med ett fast pris för hela arbetet som du som kund får ta ställning till. Det är viktigt att arbetet som skall göras beskrivs så detaljerat som möjligt så att offertpriset blir korrekt. Tillkommer det arbeten som inte omfattas av offerten debiteras dessa separat enligt ovan. Oftast används denna modell för lite större arbeten. 

Materialkostnad

En elinstallation är en integrerad tjänst som oftast omfattar både en
arbetskostnad och en materialkostnad. När arbeten görs på löpande räkning
och vi har tillhandahållit material kommer vi särredovisa detta på fakturan. Det
ger dig som kund en redovisning av vad som installerats och vad det kostat.

Att tillhandahålla och installera rätt material för varje specifikt ändamål är i
många avseenden komplext och det kräver stor erfarenhet och mycket god
kunskap om olika typer av material. Det finns tiotusentals olika produkter inom
elinstallationsbranschen och en fackmannamässig installation kräver därför god materialkännedom.

För att säkerställa att installationen görs på ett säkert och fackmannamässigt
sätt vill vi typiskt sätt själva tillhandahålla det material vi installerar. Vi kan
undantagsvis arbeta med vissa typer av material (tex armaturer), som kund
tillhandahållit själv. Men detta medför att vi ej kan lämna garanti på helheten
utan endast de delar vi ansvarar för.

Vi arbetar med ett antal olika leverantörer och grossister och försöker alltid hitta de bästa priserna på det material vi använder. Vi ställer höga krav på säkerhet, kvalitet, funktion, tillgänglighet och garantiåtaganden vilket innebär att vi oftast väljer bort de billigaste produkterna. Allt material vi tillhandahåller och installerar lämnar vi garanti på. Detta innebär en extra trygghet för dig som kund om något inte fungerar som förväntat.

Våra materialpriser baseras på rekommenderade prislistor från våra
leverantörer och grossister. Dessa prislistor uppdateras och justeras
kontinuerligt, varför priserna över tiden kan variera. Ofta kan vi som stor kund
erhålla rabatter på material som vi köper i stora kvantiteter. Dessa rabatter får
givetvis du som kund också ta del av.

Övriga avgifter och betalning

Övriga avgifter 

Vi tar ut en fast avgift för kostnader hänförliga till fordons- och transportkostnader och övriga trafikkostnader. Den ska delvis täcka våra kostnader för drivmedel, kilometerersättning, parkeringsavgifter samt biltullar.

Betalning

Vi fakturerar normalt mindre arbeten när de är slutförda. Vid större arbeten över 10 000 kronor som sträcker sig över en längre tidsperiod delfakturerar vi upparbetad kostnad veckovis.

bottom of page