top of page

Bygg

Vår byggrupp utför större installationsarbeten i samband med renoveringar, om- och tillbyggnader samt nyproduktion. Detta inbegriper allt från elinstallationer vid exempelvis renovering av kök och badrum till större ombyggnader där nya elinstallationer görs helt eller delvis. 

Kunderna kan vara privatkunder, byggföretag, föreningar, fastighetsförvaltare och bostadsrättsföreningar. Dessa arbeten sker ofta i samarbete med byggföretag där vi ansvarar för samtliga elinstallationer.

bottom of page