top of page

Laddboxar och stolpar 

Vi installerar laddningsutrustning för bilar med eldrift. Fler och fler bilar som säljs idag är elbilar eller el-hybrider och många laddar sina bilar i vanliga vägguttag i hemmet, ofta med långa skarvsladdar.Vanliga vägguttag i hemmet är sällan anpassade för detta och kan vid felaktigt användande orsaka brand. Rekommendationen är att installera en laddbox eller laddstolpe som uppfyller kraven för billaddning.

bottom of page