Laddboxar och stolpar 

Vi installerar laddningsutrustning för bilar med eldrift. Fler och fler bilar som säljs idag är elbilar eller el-hybrider och många laddar sina bilar i vanliga vägguttag i hemmet, ofta med långa skarvsladdar.Vanliga vägguttag i hemmet är sällan anpassade för detta och kan vid felaktigt användande orsaka brand. Rekommendationen är att installera en laddbox eller laddstolpe som uppfyller kraven för billaddning.

Kontakta oss

Södra Kungsvägen 82, 181 51 Lidingö

© 2018 Rödjares Elektriska AB