top of page

Miljö och kvalitet

Kvalitet, omtanke på miljön samt arbetsmiljö är alltid i fokus hos oss på Rödjares Elektriska AB. Vår ambition är att alltid bli bättre på det vi gör och att överträffa våra kunders förväntningar. ​

 

God kvalitet för oss är att du som kund får ett bra bemötande, den service du förväntat dig och ett väl utfört arbete. Våra anställda har rätt kompetens och att vi arbetar efter lagar, regler och föreskrifter. Genom en öppen och rak dialog med dig som kund uppnår vi tillsammans dina förväntningar. 

Vi har ett stort ansvar för miljön och jobbar ständigt med att minska vår miljöpåverkan genom att  i den mån det är möjligt  välja miljövänliga och certifierat material av god kvalitet. Vi sorterar och återvinner vårt avfall och arbetar med teknik och material som möjliggör en effektiv energiförbrukning. 

För våra medarbetares och våra kunders skull ser vi till att ha en bra arbetsmiljö. Eftersom vår arbetsplats ofta är i kundens hem är vi väldigt aktsamma med omgivningen. Vi håller så rent som möjligt under arbetets gång och städar alltid efter oss. Vi har stort fokus på våra medarbetares säkerhet och använder endast godkända verktyg och maskiner.

Som företag och individer tar avstånd från gamla förlegade ”hantverksnormer”. Vi tror på öppenhet och har nolltolerans mot alla former av diskriminering. Självklart är vi medlemmar i branschorganisationen Installatörsföretagen, IN och följer i branschen gällande kollektivavtal.

bottom of page