top of page

ROT-avdrag

Äger du villa, fritidshus eller bostadsrättslägenhet får du göra rotavdrag för den arbetskostnad du haft i samband med vissa arbeten. Reparation och underhåll samt Om- och Tillbyggnad (ROT) räknas som rotarbeten och ger rätt till rotavdrag, om de utförs i eller i nära anslutning till en bostad som du äger och som du bor i. 

Rotavdraget är individuellt och medges med 30% av arbetskostnaden men sammanlagt högst 50 000 kronor per person och år. Det är den hantverkare du anlitar som för din räkning söker preliminärt rotavdrag och begär utbetalning från skatteverket. Din slutliga skattereduktion bestäms i samband med att din inkomstdeklaration fastställs. 

Det är viktigt att notera att alla hantverkstjänster inte är rotberättigade utan det måste vara fråga om ny installation, kompletteringar av befintliga anläggningar eller övergripande moderniseringar. 

Du får inte rotavdrag när du bygger nytt eller om huset är yngre än fem år.

Läs mer om ROT-avdraget hos Skatteverket.se.

Vill du veta mer?

Du kan läsa allt om ROT-avdraget på Skatteverketshemsida.

bottom of page