Service

Vår servicegrupp utför i huvudsak mindre installationer, felsökningar och reparationer. Det kan exempelvis vara installationer eller felsökningar av belysningsarmaturer, vägguttag, eller dimrar eller fel som har att göra med att säkringar eller jordfelsbrytare löser ut. Vi utför jobb hos privatkunder, företag, föreningar, fastighetsförvaltare och bostadsrättsföreningar. Vi har samarbetsavtal med ett antal fastighetsförvaltare och bostadsrättsföreningar där vi kontinuerligt utför arbeten.​

Kontakta oss

Södra Kungsvägen 82, 181 51 Lidingö

© 2018 Rödjares Elektriska AB