Termografering

Vi utför termografering vilket gör det möjligt att hitta fel som medför för höga temperaturer på komponenter i till exempel en elcentral. Felen beror huvudsakligen på lösa eller dåliga anslutningar, överbelastning eller komponentfel. Om felen inte upptäcks och åtgärdas i tid kan det enkelt resultera i brand.

Kontakta oss

Södra Kungsvägen 82, 181 51 Lidingö

© 2018 Rödjares Elektriska AB